Vi har mange leverandører - Ta kontakt om du ikke finner ditt produkt.

Hybride møter

Digitale møter har kommet for å bli.

Den nye normalen vil i større grad bli preget av hybride møter. Dagsreiser for å delta på kortere møter har forsvunnet.

Vi har blitt tvunget til å mestre en digital hverdag. Nå må vi mestre å ha møter som består av deltakere som både er fysisk til stede og som sitter et helt annet sted.

Vi har lært oss mange nye teknikker som gjør at møter kan gjennomføres like fint digitalt, som for eksempel verktøy som "breakout rooms" for gruppearbeid og "energizers" for å løse opp i et monotont og statisk møte.

 

Her finner du eksempler på "energizers" som kan gi ekstra energi til digitale møter.

Energizer

Effektive møter

Møteagendaen blir ofte kortere og mer konkret ved et digital-/hybridmøte og det blir mindre småprat. Et digital-/hybridmøte vil ofte oppleves som mer effektivt enn et fysisk møte. Men det setter ekstra krav til møtelederen som må være tydelig og skape trygghet i "rommet". Møtelederen må være flink til å forstå forutsetningene til hver enkelt deltaker. 

For at møtedeltakerne skal kunne bidra er det viktig å skape en trygg ramme rundt møtet der det er takhøyde for å feile. Det er flere faktorer som kan gjøre at møtet ikke går som planlagt under et digitalt møte. Som et minimum bør møtedeltakerne ha fått opplæring i bruk av arbeidsverktøyene som gjelder for møtet.

 

Tekniske utfordringer

Det er ikke bare arbeidsmetoden som skal fungere ved et godt hybridmøte. Dersom møterommet ikke er utstyrt med et eksternt kamera må man ta stilling til om alle møtedeltakerne skal koble seg til møtet digitalt eller om det bare er én som skal ha ordet. For at et hybrid møte skal være best mulig må også det tekniske være på plass. Lyden må være tydelig og bildet bør være klart. 

Lyden kan oppleves som støyende når flere er rundt samme møtebord. De fleste mikrofoner skiller ikke hva som er tale og hva som er støy og kameraet kan få problem med å få alle deltakerne i bildet. En annen teknisk utfordring er rommets brukervennlighet. Med et godt designet styringssystem vil alle intuitivt kunne bruke rommets funksjoner og raskt koble seg opp for visning/presentasjon. Det er viktig å ha fokus på møtets innhold uten at teknikken er en bremsekloss.

Les mer om styringssystemer her

 

Hvordan kan du gi digitale møtedeltakere samme gode møteopplevelsen som de som fysisk er til stede? 

For et møterom som legger til rette for digitale møter vil det være mest optimalt med et eksternt kamera og eksterne mikrofoner.  AiC M1000v2 er et komplett møteroms-kamera som passer perfekt for hybride møter i små og mellomstore møterom. Dette "alt i ett" konferansekameraet løser lyd- og bilde-utfordringene i møterommet.

Med dette kameraet vil alle i møterommet være i bildet og bare den som snakker vil være i fokus (inntil 6 meter). Ved større møterom blir det best lyd med eksterne mikrofoner i tillegg til mikrofonene som er i løsningen.

 

Trenger du hjelp med å tilpasse møterommet ditt til hybride møter?

Alt-i-ett møteromskamera fra AiC

AIC-M1000 MK2

AiC Alt-i-ett møteromskamera.

AiC Bordmikrofon AIC-TMIC1000 Omni - 5 m kabel
Kjøp
2 190,00
20+ på lager ( i Oslo)
AiC Videokonf. kamera 4K@30 Med mikrofon - USB3.0- FOV:120grader
Kjøp
3 995,00
20+ på lager ( i Oslo)

TILBAKE TIL NYHETER

3 tips for konferansekamera

3 tips til bruk av konferansekamera

Orden og praktiske løsninger til arbeidsbordet

Tilbake på kontoret?

NYE KURS VÅREN 2022

Vi har utvidet vår kursmeny