AVIXA CTS sertifisering

Anerkjent sertifisering innen AV-teknologi.

AVIXA er en internasjonal organisasjon for alle i AV-bransjen uavhengig av leverandør. De har fokus på standarder, høyt kunnskapsnivå og innovasjon.

 

CTS sertifisering blir organisert av AVIXA og skal sørge for at CTS-holderen har kunnskap om hvordan man opprettholder kvalitet i alle ledd fra prosjekt til ferdig installerte lyd- og bildeløsninger.  Sertifiseringen er akkreditert av ANSI/ISO.

 

Sertifiseringen er personlig og må fornyes hvert 3. år ved å dokumentere at man har tilfredsstilt kravene til opplæringstiltak i perioden.

 

AVIXA arrangerer også de største AV-messene i verden slik som ISE og Infocomm.

 

Leteng AS er en samarbeidspartner for AVIXA.
Vi tilbyr CTS PREP  i Norge.